งานติดตั้ง Solar Roof ขนาด 5kW

คุณสมบัติสินค้า:

งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร รวมการออกแบบ ติดตั้ง และยื่นขออนุญาต (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Share

หมวดหมู่ : Products

แบรนด์ : Thai Solar Business Company

Share

รายละเอียดของงานติดตั้งระบบ Solar Roof ขนาด 5kW 1เฟส ประกอบด้วย

1 Solar Panel Tier1 ขนาดไม่ต่ำกว่า 400Watt แบบ Mono Crystalline Half Cell จำนวน 1 Set

2 Huawei Inverter ขนาด 5kW แบบ 1 Phase หรือ 3 Phase จำนวน 1 Set

3 โครงสร้างรองรับแผงกับหลังคา จำนวน 1 Set

4 สายไฟแบบ AC และ DC

5 ตู้ไฟฟ้าสำหรับ Solar พร้อมระบบป้องกัน

6 ระบบกราวน์ และท่อเดินสายไฟ

7 ระบบกันไฟย้อน (Back Feed Protecion)

8 ระบบตรวจสอบการทำงานของระบบ Solar (Monitoring)

9 ค่าแรง การออกแบบ และยื่นขออนุญาต
Powered by MakeWebEasy.com